Klasztory w Europie przeszły długą drogę: na samym początku mnisi utrzymywali się z własnych upraw i z rękodzieła. Wraz z docenieniem ich roli w średniowiecznym społeczeństwie przyszły hojne darowizny i uposażenia: rolę mnichów zaczęto ograniczać do samej modlitwy, klasztory zaś finansowane były z dochodów przeznaczonych im przez władców i możnych. Rewolucje i kasaty doprowadziły do utraty tych źródeł utrzymania przez mnichów, co zmusiło ich do podjęcia innych aktywności. I tak, choć niektórzy utrzymywali się z pracy duszpasterskiej, inni wrócili do pracy ręcznej. Pionierami nowego modelu funkcjonowania starodawnych opactw byli trapiści, którzy w XIX w. zaczęli zakładać browary. Dziś ich piwa zajmują czołowe miejsca w rankingach, a ich klasztory cieszą się pewnym źródłem dochodu dzięki rzetelnej pracy mnichów.
Taki jest też cel naszego browaru.